Zarządzenie nr 0050.8.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  31 stycznia 2019 roku

w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla Gminy i Miasta Tuliszkó i jej jednostek budżetowych