Zarządzenie nr 0050.6.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  24 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2010 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków