Zarządzenie nr 0050.5.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  24 stycznia 2019 roku

 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2010 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków