Zarządzenie nr 0050.1.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  7 stycznia 2019 roku

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok