Imienny wykaz głosowania

na II sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu 30 listopada 2018 r