UCHWAŁA NR 0007.49.2018

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 r.