Uchwała

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie

z dnia 19 października 2018 r

 w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym i w dniu wyborów