INFORMACJA

o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

w dniu 21 października 2018 r.