Projekty uchwał na XLVII sesję RM w Tuliszkowie w dniu 18 października 2018 r.