Projekty uchwał na XLVI sesję nadzwyczajną RM w Tuliszkowie w dniu 14 września 2018 r.