Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2018 r.