UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych