Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dn. 24 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej