KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych)
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.