KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017