KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.