Projekty uchwał na XLV sesję nadzwyczajną RM w Tuliszkowie w dniu 9 lipca 2018 r.