Projekty uchwał na XLIV sesję RM w Tuliszkowie w dniu 29 czerwca 2018 r.