Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 29 maja 2018 r.