Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinansowania zawodowego młodocianych pracowników w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.