Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dn. 6 kwietnia 2018 r.

o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I