Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie