Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 r.