Uchwała nr 0007.10.2018

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na okręgi wyborcze, określenia ich granic

i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych