Projekty uchwał

na XL sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 27 marca 2018 r.