Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

o naborze na stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych