Ogłoszenie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych