ZARZĄDZENIE Nr 56/18 WIELKOPOLSKIEGO

 z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego