Uchwała RIO w Poznaniu

z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 rok