Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego