UCHWAŁA NR 0007.62.2017

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 27 października 2017 r.