Decyzja ON.HK.421.1.2.2017

z dnia 12 października 2017 r.