Uchwała nr 4/2017

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie

 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej