Obwieszczenie

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie