Obwieszczenie 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

w sprawie podziału Gminy i Miasta na stałe obwody głosowania