Uchwała nr 3/2017

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie

z dnia 28 września 2017 r.