Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 11 września 2017 r.

o okręgu wyborczym, granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

 oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie.