Uchwała numer 0007.42.2017

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.