Uchwała numer 0007.31.2017

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 18 maja 2017 r.