Uchwała numer 0007.27.2017

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 30 marca 2017 r.