Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tuliszkowie.