Centrum Usług Wspólnych
 
Plac Powstańców Styczniowych 1

62-740 Tuliszków

tel. 063 280 30 40

Dyrektor:

Barbara Kozłowska

Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone 1.01.2017 roku na podstawie uchwały nr 007.59.2016  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Tuliszkowie i na Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie i nadanie Statutu

Zespół ma strukturę bez wydziałową, gdzie utworzone są następujące stanowiska pracy:

O      dyrektor

O      główny księgowy

O      inspektor do spraw ewidencyjno-księgowych

O      inspektor do spraw płacowo-kadrowych i techniczno-organizacyjnych

O      referent do spraw  płacowo-kadrowych i techniczno-organizacyjnych

 2 grudnia 2019 r.  Rada Miejska w Tuliszkowie podjęła uchwałę nr 0007.74.2019 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie.