Ocena

przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych

w Imiełkowie i Smaszewie