INFORMACJA

O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA
ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO