Postanowienie  nr 17/16

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym dotyczącym odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 6 listopada 2016 r.