Zarządzenie numer 0050.41.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 13.07.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn." Przebudowa ulic wewnętrznych

- ul. B. Malinowskiego, ul. K. Baczyńskiego, ul. Z. Nałkowskiej,

ulic ł±cz±cych ul Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie"

______________________________________________________________