Wykonanie budżetu


Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2015 roku