Zarządzenie numer 0050.5.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 28.01.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

oddania w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Tuliszków, oznaczonej numerami ewidencyjnymi : 981/3 981/5 , część działki 1004  i część działki 981/2

______________________________________________________________