Decyzja PPIS w Turku nr ON.HK.421.2.29.2015 z 04.11.2015