Decyzja PPIS w Turku nr ON.HK.421.2.4.2015 z 26.10.2015